Previous Next

Bättre astmabehandling med

App på recept

En handhållen lungfunktionsmätare med tillhörande app i telefonen kan underlätta livet för dig med astma. Idén kommer från en läkare och en sjuksköterska vid Astrid Lindgrens sjukhus.

Klicka här för att läsa mer

Modellen som kan rädda fler liv

I dag är avgörande behandlingsbeslut för hjärt-lungpatienter beroende av en läkares kunskap, erfarenhet och förståelse. Michael Broomé utvecklar en datormodell som kan komma att öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos den enskilda patienten.

Klicka här för att läsa mer

Ökar patientsäkerheten vid hjärtoperationer

HeProCalc

Programvaran HeProCalc ger bättre kontroll av läkemedelsdoseringen vid hjärtoperationer. Resultatet är färre biverkningar för patienterna, lägre kostnader och en större kontroll över förloppet. Flemingsberg Science har bidragit i utvecklingen från idé till produkt.

Klicka här för att läsa mer

Affärsarkitekter

Gisela Sitbon, Tidigare affärsarkitekt men numera affärscoach på STING.
Martin Löfbom, Affärsarkitekt med lång erfarenhet från industrin inom ICT och medicinsk teknik.
Catharina Borgenstierna, Tidigare affärsarkitekt med fokus på patientsäkerhet.
Fredrik Wetterhall, Affärsarkitekt med gedigen industribakgrund, bl.a. som affärsutvecklare inom medicinsk teknik.

Finansiärer

Stiftelsen Flemingsberg Science
Länsstyrelsen Stockholm
Tillväxtverket

Bättre kontroll på läkemedel för barn

ePed

400 000 läkemedelsdoser ges varje år till barn på sjukhus i Stockholm. I hälften av fallen saknas dokumentation om biverkningar eller doseringar. Databasen ePed används för att råda bot på informationsbristen.

Klicka här för att läsa mer.

Hittar dolda nervskador i tid

LARA Diagnostics

LARA Diagnostics har utvecklat en teknik som förenklar diagnostiken av nervskador hos bland annat hos diabetespatienter. Idag missas diagnosen i 60 procent av fallen i onödan. Flemingsberg Science stöder affärsutvecklingen.

Klicka här för att läsa mer.

Samarbeten

Samarbetspartners har varit: Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset, SLLI, STING, KTH Innovation, Innovationskontoret Karolinska Institutet, KI Science Park, CTMH, m. fl

App på recept Modellen som kan rädda fler liv HeProCalc <span class=mindre>Affärsarkitekter</span> <span class="mindre">Finansiärer</span> ePed <span class=mindre>LARA Diagnostics</span> <span class=mindre>Samarbeten</span>